ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AZ ANDILNDR.HU WEBÁRUHÁZBÓL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSRA

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1.1. Az Eladó adataiAz andilndr.hu Webáruház és a weboldal üzemeltetője:
Név: Rozner-Lender Andrea e.v.
Nyilvántartási szám: 52633759

Székhely: 1153 Budapest Beller Imre utca 121.
Adószám: 69055027-1-42
E-mail cím: hello@andilndr.hu

A Webáruház kizárólag Magyarország területéről fogad vásárlásokat.

1.2. A Webáruház általános bemutatása
A Webáruház az andilndr.hu oldalon érhető el. Az oldalon szereplő termékek mind egyedi illusztrációval ellátott használati tárgyak.

A Webáruházban történő vásárláshoz  a vásárlási folyamat utolsó előtti lépésénél  a Vevő részéről a rendszer által kért adatokat (név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím, telefonos elérhetőség) a valóságnak megfelelően szükséges megadni, az adatok megfelelő módon történő megadásának elmulasztásából eredő károkért Vevő tartozik felelősséggel. A Webáruházban történő vásárlás további feltétele, hogy Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.

A Webáruház üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos
adatkezelést az Eladó a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi. A Webáruház adatvédelmi tájékoztatója külön, a honlapon elhelyezve található meg. Az andilndr.hu Webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amely elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. Az Eladó a szerződést annak száma szerint tartja nyilván a vásárlás napjától számított 5. naptári év utolsó napjáig számviteli és jótállási kötelezettsége teljesítése céljából.
A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik, esetleges jogvita esetén Felek viszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alkalmazandó.

II. ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS (VÁSÁRLÁS) MENETE
2.1.Az áru bemutatása, árak, akciós termékek
A Webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól. A monitor képfelbontásától függően a valós színek eltérhetnek a képen látottaktól. Az oldalakon szereplő árak az áfát tartalmazzák / nem tartalmazzák. A Webáruház a minden előzetes bejelentés nélküli árváltoztatás jogát fenntartja. Áraink, illetve termékeink köre folyamatosan változhat, bővülhet. Esetleges árváltozás esetén a már megrendelt árut a megrendelés napján irányadó áron szállítjuk. A Webáruházban olykor akciókat kínálunk, az egyes akciókat a Webáruház egyértelműen feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig
tart.

2.2. Az áru kiválasztása, a vásárlás menete
Az áru kiválasztása a “Kosárba” helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk kiválasztására és kosárba helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárból való eltávolítására, a vevő adatainak módosítására, vagy a rendelés feladására. Amennyiben a Vevő az áruk kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat (vevő neve, szállítási címe, e-mail
címe, telefonszáma) az előzetes regisztráció alapján a rendszer automatikusan betölti. Eladó a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A megrendelés véglegesítésével a Vevő hozzájárul személyes adatainak a jelen szerződésben foglaltak szerinti kezeléséhez. A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vevői adatokat. A megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolása esetén a felek között adásvételi szerződés jön létre.

2.3. Szállítási díj
Az áru átvétele kizárólag kiszállítással lehetséges. Az áru szállítási díjáról a Vevő a megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő tájékoztatást kap, illetve a szállítási díj összege az Eladó által kiállított számlán pontosan feltüntetésre kerül. A Vevőnek a szállítási díjat a választott fizetési módnak megfelelően az áru árával együtt kell megfizetnie, mely kizárólag a 2.5. pont szerint lehetséges.

2.4. Megrendelés visszaigazolása
A megrendelést a Webáruház haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt áruk és azok árának felsorolását, a Vevő által megadott nevet és szállítási címet, a szállítási költséget és a megrendelés nyilvántartási számát. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés feldolgozását a Vevő a Webáruház honlapján a felhasználóneve és jelszava megadásával, profilján nyomon követheti.

2.5. Fizetés
A Webáruházban előre történő átutalással, vagy online kártyás fizetéssel (PayPal) történhet fizetés.

2.5.1. Átutalás
Vevő a véglegesített megrendelés vételárát az Eladó által kiállított előleg bekérő alapján, az abban foglalt fizetési határidőig átutalással köteles megfizetni. Eladó kizárólag az előleg maradéktalan megfizetését követően teljesít, és adja át a Szállítónak az árut. Az eredeti végszámla a pontos kifizetés után e-mailben lesz megküldve. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli.

Kedvezményezett: Rozner-Lender Andrea ev.

Bank neve és címe: K&H Bank 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Számlaszám: 10401213-77564849-54541027
IBAN számaszám: HU04012137756484954541027
SWIFT-kód: OKHBHUHB

Az utalás közleményébe a rendeléskor megadott nevet és a rendelésszámot kérjük beírni.

2.5.2. Online bankkártyás fizetés (PayPal)
A leadott megrendelés vételára közvetlenül a megrendelés leadását követően online bankkártyás fizetés útján is megfizethető Eladó részére. Az online bankkártyás fizetést a PayPal  szolgáltató biztosítja. Az online bankkártyás vásárlás választása esetén a
Webáruház honlapja automatikusan átnavigálja Vevőt a PayPal honlapjára, ahol a Webáruházban megjelölt vásárlási végösszeg megfizetésére sor kerülhet. Vevőnek meg kell adnia nevét, bankja nevét, bankkártya számát, bankkártyájának lejárati dátumát, illetve annak biztonsági kódját. Ezt követően sor kerül az online fizetésre. A fizetést követően a honlap visszanavigálja Vevőt a Webáruházba. Sikeres fizetés esetén a fizetésről e-mail üzenet érkezik Vevő részére, illetve a Webáruházban is megjelenik a sikeres fizetésre vonatkozó tájékoztató. Sikertelen fizetés esetén a sikertelen vásárlásra vonatkozó tájékoztató jelenik meg
a Webáruházban.

További tájékoztatásért kérjük, hogy tekintse át a PayPal Általános Szerződéses Feltételeit a következő weboldalon: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/legalhub-full

2.6. Szállítás
Az áruk a Vevő által megadott szállítási címre történő szállítását Eladó szerződött szállító cége, a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., továbbiakban: Szállító) végzi. A szállítás várható időpontjáról Eladó a Vevőt az árunak a Szállító részére történő átadásakor külön értesíti. Szállító külön értesítést küldhet
Vevő részére a szállítás várható időpontjára vonatkozóan. A teljesítés a Vevő által megadott szállítási címre való kiszállítással, és annak a Vevő vagy megbízottja részére történő átadással valósul meg. A kárveszély a Szállítónak történő átadással száll át a Vevőre.

III. ELÁLLÁS JOGA

3.1. Eladó elállási joga
Amennyiben Vevő az átutalást az előlegbekérőn feltüntetett fizetési határidőn, de legkésőbb 8 naptári napon belül nem teljesíti, Eladó a szerződéstől elállhat. Az Eladót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is, ha az áru árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette, vagy ha olyan áru megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a készletből kifogyott, és Eladó már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén Eladó a Vevő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és Eladó azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés céljából, valamint a Vevő által esetlegesen átutalással már megfizetett összeget 30 napon belül visszautalja a Vevő számlájára.

3.2. A Fogyasztó elállási joga
A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: Fogyasztó) a megrendelés véglegesítésétől kezdve a megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása a Fogyasztó erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező formátumban történik, amelynek kinyomtatott példányát az elállási jogról szóló tájékoztatóval együtt a termékhez csomagolva a Felhasználó részére Eladó megküld. Fogyasztó a
nyilatkozatát elektronikus levél formájában, vagy postai úton is megküldheti. Az Eladó a Fogyasztó elállásának kézhezvételét elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Fogyasztó elállási jogának gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi. Eladó az áru visszaküldésének kétséget kizáró módon történő igazolását, vagy visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül a Fogyasztó által alkalmazott fizetési módon visszatéríti a vételárát a Fogyasztó részére. A Fogyasztó az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Eladó mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól. Eladó kizárólag a sérülésmentes, nem használt, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Fogyasztó részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek Fogyasztót terhelik. A visszaszállítás során eltűnt áruért Eladót felelősség nem terheli. Az áru hiányában az Eladót semmilyen kötelezettség nem terheli. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti
meg, gazdasági társaságokat nem. A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint a fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Azaz jogi személyeket, gazdasági társaságokat nem illet meg az elállási jog. Vonatkozik ez arra az estre is, amennyiben a Vevő a számviteli bizonylat, számla kiállítását jogi személy, gazdasági társaság nevére kérte. Egyebekben a Fogyasztót megillető elállási jogról a 2011/83 EU irányelvvel és a 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelettel összhangban a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező elállási mintatájékoztató ad iránymutatást azzal, hogy a Fogyasztó az elállási jogát a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

IV. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, közös megegyezéssel módosítsák a szerződést. Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik. Eladó kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt Vevőnek írásban (elektronikus levélben) kell elfogadnia. Felek a szóbeli szerződésmódosítást érvénytelennek tekintik.

V. JÓTÁLLÁS

VI. PANASZKEZELÉS
Amennyiben a Vevőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató alábbi elérhetőségein bejelentheti:

andilndr – Rozner-Lender Andrea e.v.
Nyilvántartási szám: 52633759
Székhely: 1153 Budapest Beller Imre utca 121.
Adószám: 69055027-1-42
E-mail cím: hello@andilndr.hu
Minden egyes panaszt érdemben kivizsgálunk, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Vevőt tájékoztatjuk.

 

VII. SZERZŐDÉSRE ALKALMAZANDÓ JOG, JOGVITÁK ELINTÉZÉSÉNEK MÓDJA
Jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok érvényesek. A jelen szerződésből eredő jogvitákra a Felek amennyiben a jogvita a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (Pp.) rendelkezései szerint helyi bíróság hatáskörébe tartozik, úgy a Budakörnyéki Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VIII. A JELEN ÁSZF HATÁLYA, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az ÁSZF hatálya az Eladóra, valamint a Vevőkre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre, valamint a Szállítóra. Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Vevő a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Vevő részére az Eladó által elektronikus úton továbbított visszaigazolás megtörténik. Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF a Vevő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető. Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Jelen ÁSZF 2020. június 08. napjától az ÁSZF visszavonásának, illetve módosításának napjáig hatályos. Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. Eladó a módosításokat köteles az andilndr.hu című honlapon a módosítás hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) naptári nappal közzétenni. Eladó köteles az ÁSZF hatályos szövegét a honlapján közzétenni. Vevő, illetve Vevő képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF szövegét az első vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevétele előtt teljes körűen áttanulmányozza, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag az ÁSZF megismerése és megértése után bonyolít
le tranzakciót a Webáruházon keresztül. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2020. június 08. napján
andilndr
Rozner-Lender Andrea e.v.

1. SZ. MELLÉKLET
ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Elállási/felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az andilndr – Rozner-Lender Andrea e.v. címére (1153 Budapest Beller Imre utca 121. e-mail: hello@andilndr.hu). Ebből a célból felhasználhatja a 2. sz. mellékletben foglalt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát. Az elállás/felmondás joghatásai Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ha a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

2. SZ. MELLÉKLET

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa
vissza.)
Címzett: andilndr – Rozner-Lender Andrea e.v. címére (1153 Budapest Beller Imre utca 121. e-mail: hello@andilndr.hu)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében: (Itt kérjük a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy
szolgáltatás megjelölését)
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (Itt kérjük a megfelelő adat megjelölését)
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
Aláírás: